atelier logo

+ 0ut of box

Relooking logo architekta

Relooking logo architekta oraz projekt teczki na dokumenty. 

Wraz z rozwojem  firmy moja klientka postanowiła zadbać o profesjonalnie wykonane logo oraz materiały marketingowe. Nie chciała jednak by nowe logo wiele odbiegało od dotychczasowego. Zaproponowałem więc zastąpienie czarnego tekstu białym co odświeżyło ogólny odbiór. Ujednolicenie orientacji tekstu poprawiły czytelność. Proporcje logo zostały określone przy użyciu złotego podziału. Wychodząca poza kadr litera H ma oddawać ducha myślenia „out of box”.

A4_VECTORIEL-2VOLETS-DR-8

Firmowa teczka na dokumenty 

W tym przypadku miałem pełną dowolność co do kompozycji graficznej.  Pomagałem również w określeniu treści. Użyte zdjęcia to realizacje klientki. 

Podobne wpisy